Gia Đình Siêu Nhân 2 (2018) – Incredibles 2

Gia Đình Siêu Nhân 2 (2018) – Incredibles 2 Nếu như phần 1 nhân vật chính là Bob Parr/Mr. Incredible thì qua phần 2, anh đã chuyển đổi vai trò cho vợ, Bob trở về nhà lo công việc nội trợ và chăm sóc đứa con út là Jack-Jack, để cô vợ Helen Parr/Elastigirl làm người hùng... more →
Posted in: Phim Ảnh