[eBook] Draw with a ballpoint pen & maker – Hướng dẫn vẽ đơn giản với bút bi

Đây là bộ ebook Nhật Bản (04 cuốn) hướng dẫn vẽ cơ bản với bút bi và bút màu khá ngộ nghĩnh và dễ thương mình tính cờ sưu tập được.

Tuy là hướng dẫn bằng tiếng Nhật, nhưng các bạn cũng có thể xem hình và làm theo vẫn được nhé!

Link Download:

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest