Getlink FShare VIP

Đây là công cụ get link VIP từ FShare giúp các bạn download nhanh hơn, không cần chờ đợi nhé!

Phiên bản get link mới 2020 !

Giai đoạn thử nghiệm, mời mọi người dùng thử và đóng góp nhé!

Lưu ý: Nếu link có ?token=xxxxxxx phía sau, vui lòng bỏ phần này đi nhé! Chỉ đề lại link: https://www.fshare.vn/file/MT1A4GPW3GQ42NT

Nếu có lỗi vui lòng liên hệ: https://fb.me/liondk.page

Xin cám ơn

Fshare Link

LionDK Getlink VIP Fshare loading
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest