[Phần mềm] Ghost Explorer 11.5 – Chỉnh sửa, trích xuất dữ liệu từ file .GHO

Chúng ta không còn xa lạ gì nữa với công cụ Ghost, một trong những công cụ nổi tiếng về khả năng sao lưu lại toàn bộ ổ cứng hoặc một phân vùng nào đó và sau này khôi phục lại như ban đầu. Đôi khi làm việc với Ghost ta chỉ cần lấy lại 1 phần dữ liệu nhỏ... more →
Posted in: Phần mềm