Làm trong suốt Taskbar trong Win10

Chào mọi người! Windows 10 taskbar mặc định là đi với màu nền do người dùng chọn. Bạn có thể tùy chỉnh thanh taskbar thành trong suốt để giống hệt như bức ảnh desktop của mình được rộng hơn nhưng các biểu tượng ứng dụng sẽ không bị mất đi. Qua đó bài biết... more →
Posted in: Phần mềm