[Phần mềm] Poedit Pro 1.71 full + patch tuyệt vời cho wordpress

Đây là phần mềm khá tuyệt vời dành cho việc soạn thảo ngôn ngữ của WordPress, nếu bạn là người lập trình PHP WordPress, bạn đang tạo 1 theme hoặc plugin thì đây là lựa chọn tốt nhất để tạo file ngôn ngữ.

poedit-pro-171

 

 

poedit-pro-171-wordpress

Hỗ trợ tốt với wordpress

 

Download Poedit pro 1.71
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest