[Phần mềm] Navicat Premium 12 full active

Navicat Premium 12 full active

Navicat Premium là một công cụ phát triển cơ sở dữ liệu cho phép bạn kết nối đồng thời với các cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL và SQLite từ một ứng dụng duy nhất. Tương thích với các cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud và Alibaba Cloud. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xây dựng, quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu của bạn.

 

 

Hướng dẫn cài đặt và cr@ck:

  • Đầu tiên các ban download về và giải nén, pass giải nén: liondk.com

1) Ngắt internet (bắt buộc)

2) Cài đặt phần mềm

3) Copy file cờ rắc vào thư mục cài đặt phần mềm. Mặc định là:

64bit: C:\Program Files\PremiumSoft\Navicat Premium

86bit: C:\Program Files (x86)\PremiumSoft\Navicat Premium

4) Chạy cờ rắc với quyền admin tích vào đúng tên phần mềm và chọn đúng Product cần cờ rắc và click vào nút Patch

5) Click tiếp vào nút Generate để tạo một key, copy key này vào phần mềm và click hoạt chọn Manual Activation

 

6) Lấy mã Request code từ phần mềm nhập vào keygen và click nút Generate copy mã Activated code từ keygen vào phần mềm. Cuối cùng click Activate để kích hoạt

 

Download Navicat Premium 12 full active --- pass xả nén: liondk.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest