[Phần mềm] GoodSync – File Sync and Backup

GoodSync – File Sync and Backup version 10.9.2

GoodSync đồng bộ hóa và sao lưu các tập tin như ảnh, tài liệu tài chính, MP3 và e-mail giữa máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chủ và ổ đĩa ngoài.

Các tính năng chính của GoodSync:

 • Tự động hóa đồng bộ:
  • Thời gian thực: Sự thay đổi của file…
  • Đặt lịch thời gian
 • Hỗ trợ đồng bộ từ nhiều nguồn như:
  • Ổ cứng rời
  • ổ đĩa mạng
  • Amazon S3
  • Amazon Cloud Drive (ACD)
  • Box.com
  • Backblaze B2
  • Dropbox
  • FTP
  • Google Drive
  • OneDrive by MS: OneDrive, Office 365, SharePoint
  • SFTP (SSH)
  • WebDAV
  • Windows Azure
 • Back up sao lưu dữ liệu
 • Đồng bộ dữ liệu 2 chiều qua nhiều điều kiện kiểm tra: file mới, checksum …
 • Còn nhiều tính năng khá hay khác chờ bạn khám phá nhé!

 

Download GoodSync ver 10.9.2.2 full crack pass xả nén: liondk.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest